Team

Our Team Members

Kushan Senanayake

Kushan Senanayake

CEO
Kasun Vithanage

Kasun Vithanage

CTO
Sathyanga Tharana

Sathyanga Tharana

CFO & CHRO
Danushka Ariyarathna

Danushka Ariyarathna

CSO & CMO
Madhushani Hewagama

Madhushani Hewagama

Software Engineer
Yasiru Jayasingha

Yasiru Jayasingha

Software Engineer
Shirly Ekanayaka

Shirly Ekanayaka

Junior Software Engineer
Rukshan Senanayaka

Rukshan Senanayaka

Junior Software Engineer
Imesh Madushanka

Imesh Madushanka

Intern
Jayamini Samarathunga

Jayamini Samarathunga

Intern
Shahiru Roshen

Shahiru Roshen

Intern